Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Oczyszczalnia
  • Oczyszczalnia
  • Oczyszczalnia

Niedozwolony zrzut nieczystości do gminnej oczyszczalni. Prosimy o pomoc Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy,
Jest nam niezmiernie przykro z powodu dyskomfortu, na jaki w ostatnich dniach zostali narażeni mieszkańcy, których posesje zlokalizowane są w sąsiedztwie gminnej oczyszczalni ścieków. Rozumiemy Państwa niezadowolenie. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać problem nieprzyjemnego zapachu, który jest szczególnie uciążliwy przy tak wysokich temperaturach jak obecnie. 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ul. Jesionowej w Żabiej Woli, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym przyjmuje wyłączenie ścieki socjalno-bytowe i nie jest przystosowana do odbioru ścieków przemysłowych. Oczyszczanie nieczystości trafiających do obiektu za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej odbywa metodą SBR z zastosowaniem osadu czynnego, przy której w jednej komorze kolejno po sobie następuje cykliczny przebieg poszczególnych faz oczyszczania ścieków (napełnienie, mieszanie, napowietrzanie, osadzanie, opróżnianie). 
Aby nie zakłócać zachodzących procesów biologicznych, gminna oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych. Podejrzewamy, że w ostatnim czasie do jednej ze studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na gminnej sieci kanalizacyjnej miał miejsce niedozwolony zrzut ścieków przemysłowych z wozu asenizacyjnego. W rezultacie nastąpiło zanieczyszczenie złoża biologicznego, a w konsekwencji degradacja materiału biologicznego odpowiadającego za proces technologiczny oczyszczania ścieków w obiekcie. 

Zajście to zostało zgłoszone do organów ścigania. Jednocześnie pracownicy Urzędu Gminy prowadzą w zakładach podłączonych do kanalizacji kontrole w zakresie jakości odprowadzanych ścieków. Dzięki szybkiej reakcji i wdrożeniu działań naprawczych udało się uniknąć długofalowych, negatywnych konsekwencji zakłócenia pracy oczyszczalni dla środowiska naturalnego. Potwierdzają to wyniki badań wód powierzchniowych wykonane przez akredytowane laboratorium SGS Sp. z o.o. 

Obecnie oczyszczalnia pracuje w sposób prawidłowy i trwa odbudowywanie złoża, co potwierdził eksploatator obiektu. W informacji uzyskanej od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów można również przeczytać, że „Oczyszczalnia nie jest obiektem szczelnym i zamkniętym, w związku z tym niepożądane zapachy będą się pojawiać. Nie odnotowaliśmy nowych awarii. Podobne zgłoszenia mamy w stosunku do naszej oczyszczalni. Przyczyną pojawiających się odorów mogą być warunki pogodowe i różnice temperatur w dzień i w nocy.” 

Ubolewamy nad tym, że mimo natychmiastowego podjęcia działań w celu przywrócenia prawidłowej pracy oczyszczalni (w tym: wymiany zdegradowanego osadu na biologicznie czynny oraz czyszczenia zbiorników wyrównawczych SBR), skutki zdarzenia były odczuwalne dla mieszkańców nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni. Dlatego Urząd Gminy wystąpił z prośbą do konserwatora ZGKiM Mszczonów odpowiadającego za prace oczyszczalni i utrzymanie sieci kanalizacyjnej o podjęcie dalszych działań mających zniwelować uciążliwy zapach m.in. poprzez wykonanie napowietrzenia ścieków. 

Zapewniamy, że praca oczyszczalni jest na bieżąco monitorowana, a pracownicy Urzędu Gminy pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami eksploatatora, zaś Wójt Gminy osobiście angażuje się w prowadzone rozmowy. 22 czerwca 2021 r. odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami ZGKiM w Mszczonowie, w czasie którego przystąpimy do wypracowania rozwiązań zaistniałego problemu. 

Zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc w ustaleniu okoliczności niedozwolonego zrzutu ścieków przemysłowych z wozu asenizacyjnego. Jeśli ktoś z Mieszkańców posiada jakąkolwiek wiedzę, która może pomóc w ustaleniu sprawcy zakłócenia pracy oczyszczalni, prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju i Gospodarki tel. 46 858 27 36. Będziemy również wdzięczni za informowanie nas o wszelkich niepokojących zdarzeniach, takich jak przedłużające się postoje wozów asenizacyjnych w pobliżu studzienek kanalizacyjnych, albo parkowanie ich na uboczu w nieuzasadnionych lokalizacjach. 

Pragniemy podkreślić, że podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby zminimalizować uciążliwości związane z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli.

  • data: 2021-06-21

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00