Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • konkurs recytatorski

Liryka online - konkurs recytatorski

Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim „Liryka online”, którego celem jest popularyzacja dziecięcej literatury klasycznej, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości w indywidualnej prezentacji, doskonalenie prawidłowej interpretacji utworu oraz rozwijanie umiejętności plastycznych (właściwie dobrany kostiumu, scenografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: domkultury@dkzabiawola.pl (lub przekazanie bezpośrednio do biura Domu Kultury w Żabiej Woli) do 14 stycznia 2021 r. do godz. 12:00:

  • wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia
  • pliku filmowego z recytacją, (przesłanego w formie elektronicznej lub przekazanego na nośniku umożliwiającym archiwizację (niepodlegającemu zwrotowi).

UWAGA:

  • Każdy uczestnik prezentuje jeden, dowolny utwór literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima w czasie nieprzekraczającym 3 min.
  • Dopuszczalne są recytacje w duetach, utwór może być czytany.
  • Za przygotowanie kostiumu i scenografii do danego utworu przewidziano dodatkowe punkty

Zwycięzcy i pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje na temat konkursu zamieszczone są w Regulaminie.

  • autor: Dom Kultury w Żabiej Woli, data: 2021-01-05

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola