Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • inwentaryzacja

Żabia Wola zinwentaryzuje źródła niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów

Gmina Żabia Wola otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Żabia Wola”. Wysokość dofinansowania pozyskanego przez nasz samorząd w ramach Programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" wynosi 158 727,00 zł, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Domowe piece grzewcze oraz kotłownie węglowe, w których w nieefektywny sposób spalany jest węgiel (najczęściej o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych), drewno, jak również niejednokrotnie odpady z gospodarstw domowych stanowią jedną z głównych przyczyn przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego.

Gmina Żabia Wola, przygotowując się do walki ze smogiem, zinwentaryzuje źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej.

Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów, w przyszłości pozwoli na wdrożenie skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomu substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych, a tym samym poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców.

Inwentaryzacją objęte zostaną:

  • małe kotłownie przydomowe,
  • paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki),
  • niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów,
  • kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,
  • kotłownie w obiektach handlu i usług.

Informacje na temat terminu rozpoczęcia oraz metody przeprowadzenia inwentaryzacji zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.

  • autor: Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych, data: 2020-07-10

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00