Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • ulotka

Inwentaryzacja źródła niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów w Gminie Żabia Wola

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Żabia Wola

Nowy Program Ochrony Powietrza nakłada na wszystkie samorządy gminne z terenu woj. mazowieckiego obowiązek wykonania do 31 stycznia 2021 roku inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji. Źródło niskiej emisji stanowią budynki wyposażone w kotły i piece do ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej, których kominy znajdują się na wysokości nie przekraczającej 40 m. W związku z powyższym na terenie naszej gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja, którą objęte będą wszystkie budynki mieszkalne, handlowe, usługowe, przemysłowe oraz użyteczności publicznej.

Inwentaryzację rozpocznie zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Żabia Wola www.zabiawola.pl ankiety on-line do samodzielnego uzupełnienia przez użytkownika obiektu. Ankieta będzie aktywna w dniach od  24 sierpnia do 05 października 2020 roku. (Ankieta - kliknij tutaj). Brak wypełnienia ankiety on-line będzie równoważny z koniecznością przeprowadzenia przez pracowników Urzędu Gminy ankiety telefonicznej lub bezpośredniej wizyty i wywiadu na terenie nieruchomości.  Ankiety telefoniczne lub wizyty ankieterów odbędą się w dniach  między 12 października a 1 grudnia 2020 r.

Ankieterzy będą mieć przy sobie imienne upoważnienie wystawione przez Wójta Gminy Żabia Wola, zostaną również wyposażeni w stosowne identyfikatory.

Wszyscy właściciele lub użytkownicy budynków/lokali wyposażonych w indywidualne źródła ciepła są proszeni o współpracę i pomoc w przeprowadzeniu ankiet poprzez samodzielne wypełnienie ankiety on-line. Inna opcja to wypełnienie papierowej ankiety dołączonej do niniejszego listu oraz dostarczenie jej do Urzędu Gminy Żabia Wola wraz z podpisaną klauzulą informacyjną lub udostępnienie stosownych informacji ankieterowi.

Poza wypełnieniem ustawowego obowiązku przeprowadzenie inwentaryzacji przyniesie również wymierne korzyści wszystkim mieszkańcom. Do najistotniejszych należą:

 • możliwość pozyskania finansowania na wymianę pieców i termomodernizację budynków;
 • poznanie skali emisji zanieczyszczeń spowodowanych używaniem nieefektywnych źródeł ciepła;
 • ustalenie ilości mieszkańców zainteresowanych wymianą źródeł ciepła;
 • oszacowanie kosztów i zaplanowanie środków na przeprowadzenie wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne;
 • lepsze dopasowanie programów pomocowych do zapotrzebowania mieszkańców;
 • poprawa jakości powietrza, a tym samym jakości życia mieszkańców.

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest również kluczowym elementem opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Żabia Wola i jest obowiązkowa.

Dane niezbędne do uzupełnienia formularza to m.in.: wiek budynku i  powierzchnia użytkowa, źródła ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (rodzaj, wiek pieca, paliwo), orientacyjne zużycie paliw i energii na cele ogrzewania,  wykonana  termomodernizacja budynku, planowana  termomodernizacja budynku itp.

W Państwa gestii, będzie poświęcenie zaledwie 5 minut na wypełnienie ankiety. Zróbmy wszystko by żyło nam się lepiej, byśmy mogli oddychać czystym powietrzem i nie zatruwali się wzajemnie.

Tylko rzetelnie wykonana inwentaryzacja, na podstawie wiarygodnych informacji pozwoli na opracowanie właściwych działań i propozycji wsparcia mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji.

Dane pochodzące z ankiet gromadzone są wyłącznie w celu stworzenia bazy inwentaryzacji niskich źródeł emisji na terenie Gminy Żabia Wola i nie będą udostępniane publicznie oraz przekazywane osobom trzecim.

Wychodząc naprzeciw zobowiązaniom jakie niesie ze sobą Mazowiecka Uchwała Antysmogowa Gmina Żabia Wola dołoży wszelkich starań, aby mieszkańcy zmuszeni zapisami uchwały do wymiany źródeł ciepła nie spełniających jej wymogów, mogli skorzystać z dofinansowania ze środków zewnętrznych na zakup nowych.

 Z wyrazami szacunku,                                        

Wójt Gminy Żabia Wola
/-/ Piotr Rybka 
       

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2020-08-14 15:05
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-02 13:57

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00