Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Mazowsze dla sołectw - budowa oświetlenia

Zakończono realizację zadań współfinansowanych ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” - oświetlenie

W ramach dofinansowania ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2022” Gmina Żabia Wola wykonała inwestycję związaną z budową infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bolesławek, Petrykozy oraz Zaręby. Środki przeznaczone na te inwestycje wynosiły po 20 000,00 zł brutto, w tym 50% stanowiło dofinansowanie z budżetu Woj. Maz.

 • Zakończono realizację trzech zadań współfinansowanych ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE...
 • Mazowsze dla sołectw - przystanki

Zakończono realizację trzech zadań współfinansowanych ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” - przystanki

Na rzecz Gminy Żabia Wola w ramach dofinansowania ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” wpłynęła kwota w wysokości 30.000,00 złotych, co stanowiło 50% kosztów całkowitych trzech zadań inwestycyjnych z siedmiu planowanych do zrealizowania. Wartość każdego z zadań to 20.000,00 zł. brutto.
Projekty dotyczyły budowy infrastruktury przystankowej w miejscowościach Skuły, Jastrzębnik i Bieniewiec. W tych miejscowościach zostało wykonane - przygotowanie terenu oraz zamontowanie wiat przystankowych z infrastrukturą towarzyszącą. 

 • Nowe oprawy oświetleniowe LED przy ul. Wiśniowej w Żabiej Woli

Nowe oprawy oświetleniowe LED przy ul. Wiśniowej w Żabiej Woli

W ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” przy ul. Wiśniowej w Żabiej Woli wymienione zostały latarnie sodowe na nowe oprawy oświetleniowe LED.

 • mias

Zakończono realizację zadań współfinansowanych ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Dofinansowanie przewidywało przekazanie na rzecz Gminy Żabia Wola kwoty w wysokości 10 tysięcy złotych dla każdej miejscowości, która złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 • mias

Sołectwa ze wsparciem MIAS MAZOWSZE 2021

W tegorocznej edycji naboru ogłoszonego przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, Gmina Żabia Wola złożyła 7 wniosków o dofinansowanie zadań sołeckich. Głównym celem MIAS jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

 • mias

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2021

Zachęcamy Sołectwa Gminy Żabia Wola do udziału w tegorocznej edycji naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS MAZOWSZE 2021". Wnioski z propozycją przeznaczenia środków należy składać do Urzędu Gminy do 17 marca br.

 • mias

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2020

Dzięki tegorocznej dotacji z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2020 w Kalenii, Władysławowie, Słubicy Dobrej i Bartoszówce powstały miejsca, w których w wolnym czasie Mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzić czas na powietrzu.

 • umowy

Umowy na dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2020 podpisane

Gmina Żabia Wola pozyskała dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację 5 projektów mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw: Kaleń, Bartoszówka, Władysławów, Osowiec, Osowiec Parcela oraz Słubica Dobra.

 • podpisanie umowy MIAS

Umowy na realizację zadań w ramach MIAS podpisane

10 lipca 2019 r. Gmina Żabia Wola podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na dofinansowanie 5 projektów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) na rok 2019

 • MIAS logo

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2019 także dla Żabiej Woli!

Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie na realizację 5 projektów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na rok 2019, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw  poprzez wsparcie realizacji zadań istotnych dla społeczności lokalnej.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00