Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • mazowsze dla sołectw i 25 lat mazowsze

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023

W tegorocznej edycji naboru ogłoszonego przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023, Gmina Żabia Wola w dniu 18.04.2023r., złożyła wnioski o dofinansowanie zadań sołeckich.

 • mazowsze dla sołectw i 25 lat mazowsze

Umowy na dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2023 podpisane

05 grudnia 2022r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1841/365/22 w sprawie  „Zasad   udzielania   pomocy   finansowej   ze   środków   własnych   budżetu   Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” oraz rozliczania tej pomocy”.

 • mazowsze dla sołectw i 25 lat mazowsze

Zakończono realizację zadań współfinansowanych ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”.

W ramach dofinansowania ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2023” Gmina Żabia Wola wykonała inwestycje dotyczące oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury przystankowej. Środki przeznaczone na te inwestycje wynosiły po 20 000,00 zł brutto, w tym 50% stanowiło dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 • mazowsze dla sołectw i mazowsze serce polski

Zakończono realizację zadań współfinansowanych ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” - oświetlenie

W ramach dofinansowania ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2022” Gmina Żabia Wola wykonała inwestycję związaną z budową infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bolesławek, Petrykozy oraz Zaręby. Środki przeznaczone na te inwestycje wynosiły po 20 000,00 zł brutto, w tym 50% stanowiło dofinansowanie z budżetu Woj. Maz.

 • Bolesławek
 • Zaręby
 • Petrykozy

Zadanie pn. „Przygotowanie infrastruktury pod oświetlenie w miejscowości Bolesławek” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Petrykozy” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji; Referat Strategii, Funduszy Zewnętrznych i Informatyki
  data wytworzenia: 2022-11-14
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-11-14 16:29
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-22 11:38
 • Zakończono realizację trzech zadań współfinansowanych ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE...
 • Mazowsze dla sołectw - przystanki

Zakończono realizację trzech zadań współfinansowanych ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” - przystanki

Na rzecz Gminy Żabia Wola w ramach dofinansowania ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” wpłynęła kwota w wysokości 30.000,00 złotych, co stanowiło 50% kosztów całkowitych trzech zadań inwestycyjnych z siedmiu planowanych do zrealizowania. Wartość każdego z zadań to 20.000,00 zł. brutto.
Projekty dotyczyły budowy infrastruktury przystankowej w miejscowościach Skuły, Jastrzębnik i Bieniewiec. W tych miejscowościach zostało wykonane - przygotowanie terenu oraz zamontowanie wiat przystankowych z infrastrukturą towarzyszącą. 

 • Nowe oprawy oświetleniowe LED przy ul. Wiśniowej w Żabiej Woli

Nowe oprawy oświetleniowe LED przy ul. Wiśniowej w Żabiej Woli

W ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” przy ul. Wiśniowej w Żabiej Woli wymienione zostały latarnie sodowe na nowe oprawy oświetleniowe LED.

 • mias

Zakończono realizację zadań współfinansowanych ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Dofinansowanie przewidywało przekazanie na rzecz Gminy Żabia Wola kwoty w wysokości 10 tysięcy złotych dla każdej miejscowości, która złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 • mias

Sołectwa ze wsparciem MIAS MAZOWSZE 2021

W tegorocznej edycji naboru ogłoszonego przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021, Gmina Żabia Wola złożyła 7 wniosków o dofinansowanie zadań sołeckich. Głównym celem MIAS jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

 • mias

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2021

Zachęcamy Sołectwa Gminy Żabia Wola do udziału w tegorocznej edycji naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS MAZOWSZE 2021". Wnioski z propozycją przeznaczenia środków należy składać do Urzędu Gminy do 17 marca br.

 • mias

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2020

Dzięki tegorocznej dotacji z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2020 w Kalenii, Władysławowie, Słubicy Dobrej i Bartoszówce powstały miejsca, w których w wolnym czasie Mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzić czas na powietrzu.

 • umowy

Umowy na dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2020 podpisane

Gmina Żabia Wola pozyskała dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację 5 projektów mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw: Kaleń, Bartoszówka, Władysławów, Osowiec, Osowiec Parcela oraz Słubica Dobra.

 • podpisanie umowy MIAS

Umowy na realizację zadań w ramach MIAS podpisane

10 lipca 2019 r. Gmina Żabia Wola podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na dofinansowanie 5 projektów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) na rok 2019

 • MIAS logo

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2019 także dla Żabiej Woli!

Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie na realizację 5 projektów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na rok 2019, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw  poprzez wsparcie realizacji zadań istotnych dla społeczności lokalnej.

 • MIAS 2023 sołectwa

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00