Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • azbestowi mówimy stop

Azbestowi w Żabiej Woli mówimy STOP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Żabia Wola dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele 22 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola, którzy do końca marca br. złożyli do Urzędu Gminy stosowne wnioski.
Mieszkańcy otrzymają zwrot części wydatków poniesionych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania dla każdego właściciela nieruchomości może wynieść maksymalnie 7 173,00 zł, co stanowi do 30 % kosztów kwalifikowanych.
Pozyskanie dofinansowania jest wynikiem ścisłej współpracy pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tylczyński - Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
    data wytworzenia: 2019-06-17
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2019-06-18 19:32
  • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
    ostatnia modyfikacja: 2019-06-18 21:44

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00