Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Usuwanie azbestu - wnioski o dofinansowanie przyjmujemy do 18 marca br.

Usuwanie azbestu - wnioski o dofinansowanie przyjmujemy do 18 marca br.

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Żabia Wola zachęca do skorzystania z dofinansowania demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w 2022 roku.

Wnioski o odbiór lub demontaż materiałów zawierających azbest można składać w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola, bądź za pomocą platformy ePUAP lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

Dodatkowych szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 46 858 27 34.

Odbiór wyrobów zawierających azbest możliwy będzie pod warunkiem, że Gmina Żabia Wola w danym roku otrzyma dofinansowanie na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Wnioski przyjmowane będą do 18 marca 2022 r. po upływie tego terminu wnioski, które wpłyną do Urzędu zostaną wpisane na listę rezerwową.

Koszty odbioru oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest uzależnione są od kwoty dotacji, którą otrzyma Gmina Żabia Wola.

Pozostałe koszty, jak koszty związane z wymiana pokrycia dachowego w tym demontaż starego i zakup nowego pokrycia dachowego ponosi wnioskodawca.

Wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wolado pobrania poniżej.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Komunalnej
    data wytworzenia: 2022-03-07
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2022-03-07 15:30

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00