Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • WNIOSKI O USUWANIE AZBESTU

WNIOSKI O USUWANIE AZBESTU

Zachęcamy Mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

 • Usuwanie Azbestu logo

Usuwanie azbestu w Gminie Żabia Wola

W dniu 29 września 2023 r. zakończono realizację zadania, polegającego na usuwaniu wyrobów i odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola.

 • Usuwanie Azbestu logo

Usuwanie azbestu - wnioski o dofinansowanie przyjmujemy do 28 lutego br.

Gmina Żabia Wola zachęca do skorzystania z dofinansowania demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w 2023 roku.

 • Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1.

 • Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest

Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest

W dniach od 11.07.2022 r. do 12.10.2022 r. przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Żabia Wola, która będzie przeprowadzana przez pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. J. Wybickiego 7 A, 31-261 Kraków NIP: 675-000-19-00.

 • Usuwanie azbestu - wnioski o dofinansowanie przyjmujemy do 18 marca br.

Usuwanie azbestu - wnioski o dofinansowanie przyjmujemy do 18 marca br.

Gmina Żabia Wola zachęca do skorzystania z dofinansowania demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w 2022 roku.

 • Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Żabia Wola otrzymała kolejne dofinansowanie. Tym razem pozytywnie rozpatrzony został nasz wniosek na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2021 r."

 • usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu w Gminie Żabia Wola

9 października br., zakończono realizację zadania, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, polegającego na usuwaniu wyrobów i odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola. Wartość całkowita zadania 41 304,25 zł brutto, w tym kwota dofinansowania wynosi 15 297,87 zł.

 • Usuwanie azbestu

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Żabia Wola otrzymała kolejne dofinansowanie. Tym razem pozytywnie rozpatrzony został nasz wniosek na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2020 r."

 • wfośigw

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2019 roku

W dniu 4 marca 2019 r. w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska naborze o dotacje  w zakresie  "Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego", Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Pan Marcin Tylczyński złożył wniosek o dofinansowanie dla Gminy Żabia Wola.

 • azbestowi mówimy stop

Azbestowi w Żabiej Woli mówimy STOP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Żabia Wola dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele 22 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola.

 • wfos

Realizacja zadania - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w roku 2018 zakończona

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24.10.2018 r. zakończona została realizacja  zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2018 roku”, w ramach którego wykonawca – firma RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński , Piotr Malinowski ul. Herlinga-Grudzińskiego 48m.8, 91-498 Łódź  – przeprowadziła prace związane z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest, a także rozbiórką pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych budynków znajdujących się na terenie Gminy. Niebezpieczne odpady zostały zutylizowane z 60 posesji w ilości 121,220 Mg

 • wfos

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola

W dniu 03.10.2018 roku została zawarta umowa na realizację przez Gminę zadania pn.  „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2018 roku” Finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właścicieli posesji uczestniczących w przedsięwzięciu.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00