Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • paczka

Wolontariusze „Szlachetnej Paczki” rozpoczęli zbiórkę dla potrzebujących

W listopadzie ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego projektu „Szlachetna paczka”, organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

Wolontariusze „Szlachetnej Paczki” z Rejonu Żabia Wola w ubiegłym tygodniu rozpoczęli zbiórkę: środków czystości, słodyczy, żywności trwałej, artykułów dla dzieci, artykułów chemii gospodarczej oraz przyborów szkolnych, które przed Świętami Bożego Narodzenia trafią do osób, które z przyczyn niezawinionych znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Liderem naszego rejonu w zakresie organizacji pomocy jest p. Sylwia Kleszko tel.: 502 642 867, która pełni także funkcję Sołtysa Sołectwa Huta Żabiowolska.

Zachęcamy do włączenia się w akcję. Dary można przekazać bezpośrednio do Lidera rejonu lub  wolontariuszy: Barbary Skowronek, Małgorzaty Jakubowskiej oraz Andrzeja Domańskiego, a także zostawić w specjalnie w tym celu pozostawionych pudełkach znajdujących się w sklepach zlokalizowanych na terenie Gminy.

Więcej informacji na temat projektu znajda Państwo na facebook Sołectwa Huta  Żabiowolska

 


Czym jest „Szlachetna Paczka?

Szlachetna Paczka to projekt ogólnopolski, który ma na celu pomoc osobom, które z przyczyn niezawinionych znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Specyfiką Szlachetna Paczka jest to, że konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. I właśnie to jest w Szlachetna Paczka takie niezwykłe, że zwykły człowiek pomaga drugiej osobie. Ideą Szlachetna Paczka jest tzw. „mądra pomoc”, czyli taka pomoc, która da tym rodzinom siłę do dalszego działania, do zmiany swojego życia.

Na czym polega działalność „ Szlachetnej Paczki?

To przede wszystkim pomoc osobom i rodzinom potrzebującym. Wolontariusze spotykają się z rodziną, zapoznają się z jej problemami oraz potrzebami. Na podstawie zgromadzonych informacji podejmowane są decyzję o zakwalifikowaniu rodziny do projektu i tworzony jest opis, który później jest widoczny dla darczyńcy. Wolontariusze współpracują z darczyńcami w przygotowywaniu paczki, pomagają osobom, które w obliczu wielu trudności podejmują walkę o wyjście z trudnej sytuacji i spełniają kryterium dochodowe. Do projektu nie są włączane osoby, które nie mieszczą się w granicach kryterium dochodowego oraz żyją w biedzie i nie chcą nic z tym zrobić, przyjmują postawę bierną i roszczeniową. Adresy rodzin pozyskuje i przydziela lider rejonu. Pod uwagę brane są rodziny, które zaliczane są do następujących kategorii: chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie, niepełnosprawność w rodzinie, samotne rodzicielstwo, wielodzietność, nieszczęście w wyniku zdarzeń losowych oraz inne. Wolontariusze starają się dotrzeć do jak największej liczby rodzin, ich praca nie kończy się na finale Szlachetnej Paczki, współpracują z rodziną również po finale. Celem takich spotkań jest obserwacja w jaki sposób paczka wpłynęła na życie rodziny.

Kto może zostać darczyńcą?

Przede wszystkim człowiek, który nie jest obojętny na krzywdę innych i odpowiedzialnie podchodzi do zaspokojenia potrzeb. Mogą to być osoby prywatne, które chcą zrobić paczkę samodzielnie bądź z przyjaciółmi . Do zrobienia paczki zachęcamy również zakłady pracy. Darczyńcy czasami nie są świadomi jaką wartość ma ich pomoc dla rodziny. Po pierwsze: paczka odciąży budżet domowy, sprawi, że nadchodzące święta będą wyjątkowe. Po drugie paczka nie jest to tylko pomoc rzeczowa . Jest to również pomoc niematerialna ponieważ ona daję silę i impuls do zmiany. W pewnym sensie powoduje, że rodzina wygrywa z przeszkodami i staje się bohaterem. 

Co należy zrobić, żeby pomóc wybranej rodzinie?

Aby wybrać rodzinę należy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl kliknąć w ikonę WYBIERZ RODZINĘ i postępować zgodnie z instrukcją. Po wyborze rodziny wolontariusz kontaktuje się z darczyńcą i nawiązuje współpracę w zakresie kompletowania paczki. Finał akcji odbędzie się w dniach 07.12 – 08.12.2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
  data wytworzenia: 2019-11-25
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2019-11-25 14:26
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-25 14:54

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00