Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Działalność Wójta Gminy

Sprawy, którymi zajmował się Wójt Gminy Żabia Wola w minionym tygodniu:

 • Poniedziałek (25.02.2019). Swoją pracę rozpoczął Kierownik nowo powstałego Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pan Marcin Tylczyński.  Tempo w jakim działa na rzecz naszej Gminy daje poczucie dokonania dobrego wyboru na to stanowisko. Mamy realne szanse na pozyskanie znacznie większej ilości środków zewnętrznych niż dotychczas. Zakończono proces rekrutacji na stanowisko Sekretarza Gminy. Odbyły się 3 rozmowy kwalifikacyjne.
 • Wtorek (26.02.2019). Spotkanie dotyczące powołania Rady Sportu. Uczestnikami byli przedstawiciele różnych dyscyplin sportowych. W skład Rady weszli: Przewodniczący: Pan Marcin Łęcki, Zastępca Przewodniczącego: Pani Dorota Tyszkowska, Sekretarz: Pan Sławomir Domański. Wójt Gminy poinformował, że na działalność sportową w Gminie Żabia Wola przeznaczy  100 tys. zł. czyli ponad czterokrotnie więcej niż dotychczas. Rada będzie doradzała ws. rozdysponowania pieniędzy na poszczególne dyscypliny. O środki na organizowanie zajęć sportowych będzie można się ubiegać w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych (konkursy). Wójt zachęcił także do składania wniosków o dofinansowanie dla małych i średnich klubów sportowych w ramach rządowego Programu KLUB w wysokości 15 tys. zł na każdy klub. Został powołany koordynator ds. sportu. Z początkiem marca będzie nim Pan Jacek Sidorowicz.
 • W środę 27 lutego odbyła się Sesja Rady Gminy Żabia Wola, na której Wójt Gminy  podsumował 100 dni swojej pracy. Szczegółowe sprawozdanie opublikowane jest w załączniku poniżej. Gościem na Sesji Rady był poseł na Sejm mgr inż. Piotr Uściński, który zadeklarował wsparcie w usprawnieniu komunikacji autobusowej w naszej Gminie.
 • Gmina Żabia Wola zakwalifikowana została do dofinansowania budowy żłobków w ramach programu Maluch + (informacje szczegółowe dotyczące programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019). Kwota jaką otrzymała Gmina Żabia Wola wynosi 1,1 mln zł. Szacowany koszt planowanej inwestycji budowy żłobka będzie co najmniej dwa razy większy, więc wspólnie z Radnymi Gminy Żabia Wola pracujemy nad zabezpieczeniem środków finansowych.
 • W czwartek (28.02.2019) miała miejsce narada z dyrektorami przedszkoli z naszej Gminy w sprawie usprawnienia procesu tegorocznej rekrutacji do przedszkoli. Zostało opracowane elektroniczne narzędzie wspomagające i przyspieszające przepływ informacji pomiędzy przedszkolami a wójtem gminy.  Dzięki temu sprawnie wykonamy analizę ilości zgłoszeń w stosunku do ilości miejsc oraz zweryfikujemy oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
 • Wójt Gminy powołał swojego zastępcę. Będzie nim Pan Bohdan Nowosielski, mieszkaniec naszej Gminy, który od lat intensywnie wspiera jej rozwój i doskonale orientuje się w sprawach lokalnej społeczności.
 • Stanowisko Sekretarza Gminy objął Pan Dariusz Dąbrowski, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Taka obsada z pewnością usprawni funkcjonowanie naszego samorządu.
 • W Tłusty Czwartek Wójt wziął także udział w uroczystym spotkaniu Klubu Seniora w Słubicy Dobrej.
 • Piątek (01.03.2019) stał pod znakiem spotkań indywidualnych z mieszkańcami oraz spotkań wewnętrznych przygotowujących do planowanych inwestycji infrastrukturalnych w Gminie.
 • Na terenie gminy odbywają się zebrania wiejskie, podczas których Mieszkańcy wybierają Sołtysów i Członków Rad Sołeckich na kolejną kadencję. W tym tygodniu zebrania wyborcze przeprowadzone zostały w Sołectwach: Musuły oraz Bukówka. Terminy zebrań wiejskich w pozostałych Sołectwach zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola
 • data wytworzenia: 2019-03-01
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2019-03-01 16:51
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-02 12:00

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00