Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja o pracy Wójta Gminy

 • W poniedziałek Wójt razem z podopiecznymi przedszkola Promyk w Ojrzanowie oraz ich opiekunami odwiedził Pałac Prezydencki. Wizyta była możliwa dzięki życzliwości Kierownika Zespołu Obsługi Prezydenta w Biurze Wydarzeń Krajowych- Piotra Wiadernego,  sprawującego także mandat Radnego Powiatu Grodziskiego. Piotr Wiaderny osobiście oprowadził uczestników wycieczki po salach Pałacu Prezydenckiego, prezentując informacje na temat ich funkcji i historii w sposób ciekawy, przystępny i zrozumiały dla najmłodszych. 
 • 15 stycznia na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Jesionowej w Żabiej Woli odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele eksploratora obiektu- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów: Dyrektor Grzegorz Ludwiak, Kierownik Małgorzata Kaczorowska (mgr inż. biotechnologii), konserwatorzy odpowiadający za procesy oczyszczalnia ścieków - Grzegorz Wójcikowski i Bogdan Kujawa. Wójt zapoznał się z procesami i technologią oczyszczania ścieków stosowaną w obiekcie, a także ze sposobem monitoringu dopływu ścieków. Spotkanie było także okazją do zweryfikowania stanu technicznego oczyszczalni, a także niewielkich rezerw dla możliwości budowy nowych przyłączeń.
 • W środę Wójt uczestniczył w wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, w trakcie którego omawiane były tematy, które będą przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Gminy w dniu 24 stycznia.
 • Trwają przygotowania do zaplanowanej na marzec rekrutacji do przedszkoli. Wójt wspólnie z Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych oraz dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy wspólnie analizują zapotrzebowanie na miejsca w poszczególnych oddziałach przedszkolnych, aby zapewnić wszystkim dzieciom od 3 roku życia miejsce w przedszkolu.
 •  Koniec tygodnia Wójt spędził na gali podsumowującej wyniki konkursu "Modernizacja Roku" podczas, której prezentowane były najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji. Spotkanie, którego tematem przewodnim były kwestie związane ze zwiększaniem dostępności obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odbyło się w Pałacu i Folwarku Łochów.
 • W sobotę Wójt uczci pamięć tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza uczestnicząc w sobotnich uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku.
 • W Urzędzie Gminy prowadzone są rekrutacje i rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na wolne stanowiska urzędnicze, które mają na celu wyłonienie jak najlepszych pracowników.
 • Ze względu na zmiany związane z odejściem kluczowych pracowników Wójt prowadzi audyt wewnętrzny w Centrum Usług Wspólnych oraz w pozostałych jednostkach podległych. Równocześnie w Urzędzie Gminy trwa audyt zewnętrzny, który wymaga dużych nakładów pracy urzędników.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2019-01-18 21:45

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00