Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • "Ulica Szkolna przyjaznym otoczeniem dla owadów zapylajacych"

Kolejny projekt zrealizowany "Ulica Szkolna przyjaznym otoczeniem dla owadów zapylających"

Gmina Żabia Wola z inicjatywy Rady Sołeckiej Ojrzanów-Towarzystwo otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych na projekt pn: "Ulica Szkolna przyjaznym otoczeniem dla owadów zapylających"
Ulica Szkolna w Ojrzanowie-Towarzystwo jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Wykonanie nasadzenia roślin lubianych przez owady zapylające oraz tworzenie warunków do gniazdowania i wylęgu dzikich owadów zapylających wpływa na poprawę wyglądu otoczenia Szkoły oraz przyczynia się do zachowania i ochrony bardzo pożytecznych owadów zapylających np. pszczół.

  • Zakup strojów kurpiowskich dla zespołu "Radlanie"

Dofinansowanie na "Zakup strojów kurpiowskich dla zespołu "Radlanie"

Gmina Żabia Wola otrzymała kolejne dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zrealizowany został projekt pn: pn: "Zakup strojów kurpiowskich dla zespołu "Radlanie".
Zespół "Radlanie" powstał w 2007 roku przy Gimnazjum w Józefinie. Obecnie funkcjonuje w Domu Kultury w Żabiej Woli. W swoim repertuarze posiada polskie tańce narodowe i regionalne. Zespół reprezentuje Gminę Żabia Wola na terenie całej Polski w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, festiwalach, przeglądach i konkursach. Dlatego Gmina poparła inicjatywę Rady Sołectwa Huta Żabiowolska i uznała za celowe doposażenie zespołu w stroje kurpiowskie.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00