Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • ul Sójki Zaręby

Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby

W dniu 17 listopada br. odbyło się przekazanie terenu budowy przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Sójki od km 0+600,00 do km 0+896,50 w miejscowości Zaręby" współfinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Wykonawcą inwestycji jest Firma Instal-Nika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, Aleja Chruściela „Montera” Gen. 106/4, 00-910 Warszawa.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.11.2020 r.
Na odcinku o łącznej długości 296,50 m począwszy od połączenia ul. Sójki z ul. Świstunki do połączenia ul. Sójki z ul. Krzyżówki ułożone zostaną nowe warstwy konstrukcyjne drogi zgodnie z posiadaną przez Gminę dokumentacją projektową. Warstwę wierzchnią stanowić będzie jezdnia z masy bitumicznej o szerokości 4,00 m. oraz pobocza tłuczniowe o szerokości 1,00 m. Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do prac geodezyjnych. W dniu 24.11.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
Ponadto uprzejmie informujemy, że Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim opracowuje dokumentację projektową dotyczącą przebudowy pobliskiej drogi powiatowej ul. Słowika. Przebudowa ul. Słowika obejmować będzie m.in. ułożenie warstwy wierzchniej z masy bitumicznej.
  • autor: Referat Inwestycji i Infrastruktury, data: 2020-11-17
  • ul Sójki Zaręby
  • ul Sójki Zaręby
  • ul Sójki Zaręby

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola