Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • ul. Sójki, Zaręby

Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby zakończona

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, w dniu 30.11.2020 r. zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Sójki od km 0+600,00 do km 0+896,50 w miejscowości Zaręby".

  • ul Sójki Zaręby

Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby

W dniu 17 listopada br. odbyło się przekazanie terenu budowy przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Sójki od km 0+600,00 do km 0+896,50 w miejscowości Zaręby" współfinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Ulica Sójki w miejscowości Zaręby zostanie przebudowana

Zawarta została umowa z firmą ROBOKOP Grzegorz Leonowicz na przebudowę ulicy Sójki w miejscowości Zaręby.Zakres prac prowadzonych w pasie drogowym będzie obejmował m.in. wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocza utwardzone oraz zjazdy na posesje usytuowane wzdłuż drogi.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00