Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Inwestycja ponadlokalna – linia elektroenergetyczna 400kV Kozienice –Ołtarzew

W dniu 7 lipca 2014 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 180/14 zatwierdził Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przewidujący budowę linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew, która ma przebiegać także przez Gminę Żabia Wola. Inwestycja, stanowi realizację celów publicznych, ma zwiększyć niezawodność zaopatrzenia regionu w energię elektryczną. Inwestorem zadania są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) będące własnością Skarbu Państwa, a sprawami formalnoprawnymi zajmuje się Agencja Promocji Inwestycji (API).

Wójt i Rada Gminy wyrazili stanowczy sprzeciw dla proponowanego przebiegu linii, który został przedstawiony podczas wstępnej prezentacji zamierzeń Inwestora na posiedzeniu Komisji Rady Gminy 16.02.2015. Jednocześnie powołany został zespół, który ma na celu zbadanie możliwości zmiany trasy linii na terenie Gminy.

Linia elektroenergetyczna 400kV nie jest uwzględniona w dokumentach planistycznych Gminy, a Rada Gminy nie zamierza przyjmować uchwały pozwalającej na ich zmodyfikowanie i tym samym wyrażać swojej akceptacji jeśli trasa linii nie otrzyma aprobaty społecznej.

Istotne jest, że sprzeciw Gminy nie oznacza zaniechania inwestycji. Z uwagi na fakt, że jest to przedsięwzięcie stanowiące realizację celów publicznych, ponadlokalnych to trasa linii 400kV może zostać zatwierdzona na szczeblu wojewódzkim.

W kolejnym etapie PSE przeprowadzi spotkania konsultacyjno-informacyjne dla Mieszkańców Gminy. Urząd Gminy opublikuje informację w momencie ustalenia terminu konsultacji.

Więcej informacji o budowie linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew na http://www.kozienice-oltarzew.eu

Wójt Gminy  
Halina Wawruch

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00