Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Kolejne działania w sprawie linii 400 kV

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,

Zwracam się do Państwa, aby poinformować o podjętych przeze mnie działaniach mających na celu uniemożliwienie realizacji inwestycji, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV, na terenie naszej gminy.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku spotkałam się z Wicewojewodą Mazowieckim Dariuszem Piątkiem, który śledzi realizację inwestycji budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew jako przedstawiciel administracji rządowej.

Podczas rozmowy wyraziłam swój sprzeciw oraz zwróciłam uwagę na sprzeczności, które można zauważyć analizując procesy towarzyszące planowaniu inwestycji. Wicewojewoda stwierdził, że jesteśmy pierwszym samorządem zgłaszającym problem i zapewnił, że nie pozostanie bierny wobec przedstawionych postulatów.

Co więcej w Sekretariacie Wicewojewody Mazowieckiego złożyłam dwa pisma (w załączeniu):

1) Skierowane do Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, w którym wyraziłam sprzeciw dla realizacji planowanej inwestycji z uwagi, że pozostaje ona w sprzeczności z interesami obywateli, mieszkańców Gminy Żabia Wola. Wyrażając również nadzieję, że Wojewoda podejmie kroki, celem zaniechania realizacji inwestycji na terenie naszej Gminy.

2) Skierowane do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwika Rakowskiego, w którym zwróciłam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, która powoduje, że Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zakładający przebieg linii 400 kV przez gminę Żabia Wola jest niezgodny z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Halina Wawruch   
Wójt Gminy Żabia Wola

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00