Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Kolejne działania w sprawie linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew

Szanowni Państwo,

Podczas ostatnich kilku miesięcy, w związku z proponowanym przebiegiem linii 400 kV, spotykałam się z samorządowcami na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, przedstawicielami inwestora, a także z ministrem gospodarki.

Samorządy gmin, w tym Naszej Gminy, które nie miały wpisanej w dokumenty planistyczne linii 400 kV są niezmiennie przeciwne jej budowie. Z perspektywy wojewódzkiej i krajowej budowa linii elektroenergetycznej Kozienice-Ołtarzew jest inwestycją celu publicznego, której nadano wysoki priorytet. Procedowana jest także specustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która znacznie ułatwi inwestorowi pozyskiwanie niezbędnych do realizacji inwestycji dokumentów.

Strona inwestora nadal utrzymuje, że nie chce pozostawać obojętna na głosy samorządów oraz społeczności lokalnych i analizowane są inne trasy m.in. wzdłuż autostrady A2 i drogi krajowej nr 50. Cały czas nie uzyskaliśmy jednak żadnych konkretów.

Oczekując na kolejne propozycje inwestora kontynuujemy procedurę zaskarżenia uchwały Sejmiku Województwa. Wobec braku odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszeń prawa wykonujemy kolejny krok, którym jest skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (pismo dostępne na gminnym portalu w zakładce „Linia 400 kV Kozienice-Ołtarzew).

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00