Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Kolejne działania w sprawie linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew

Szanowni Państwo,

Prowadzenie dalszych rozmów dotyczących planowania inwestycji linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew przejął Inwestor - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Niestety nadal spory ciężar odpowiedzialności pozostawił po stronie społeczności lokalnych, co rodzi konflikty. Wciąż nie zostało również uzasadnione z jakiego powodu zaniechany został pierwotny korytarz zarezerwowany na tę inwestycję od dziesiątek lat.

Najbliższe spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się 22 marca 2016. Będę uczestniczyła w tym spotkaniu, aby domagać się rzeczowej analizy dotyczącej tzw. wariantu historycznego. Jednocześnie zaznaczam, że Urząd nie będzie brał udziału w głosowaniach nad kryteriami, gdyż w mojej ocenie lista kryteriów winna zostać przygotowana przez specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, a następnie wybór ten powinien zostać merytorycznie wykazany zainteresowanym stronom.

Powyższe stanowisko przekazane zostało do PSE w poniższym piśmie:

http://www.zabiawola.pl/plik,1278,pismo-do-polskie-sieci-elektroenergetyczne-z-dnia-17-03-2016-r.pdf

Kontynuujemy procedurę zaskarżania uchwały Sejmiku Województwa z dnia 7 lipca 2014 r. w zakresie dotyczącym wrysowania przebiegu linii 400 kV przez teren gminy Żabia Wola. W zeszłym miesiącu otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który odrzucił skargę. Zdaniem Sądu I instancji nie zostało wykazane, iż zaskarżona Uchwała narusza jej interes prawny, gdyż przebieg trasy ma charakter orientacyjny.

Nie zgadzamy się z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dlatego do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazana została skarga kasacyjna.  W naszym przeświadczeniu gmina zobowiązana jest wydawać akty planistyczne pozostające w zgodzie zarówno z Koncepcją Zagospodarowania Kraju jak i planem zagospodarowania przestrzennego województwa, co jest podstawą do wykazania, że gmina posiada interes prawny do zaskarżania uchwały.  

Szczegółowe uzasadnienie naszego stanowiska znajduje się w treści skargi kasacyjnej, która dostępna jest pod tym adresem:

http://www.zabiawola.pl/plik,1277,skarga-kasacyjna-z-dnia-10-03-2016-r.pdf

  • autor: Wójt Gminy Żabia Wola Halina Wawruch, data: 2016-03-18

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00