Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Nadal brak akceptacji

zanowni Państwo,

Nastąpił kolejny przewrót w sprawie linii 400 kV spowodowany informacją prasową Inwestora, w której przekazał, że postanowił wytyczyć trasę linii w korytarzu określonym w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, czyli m.in. przez gminę Żabia Wola.

Niestety PSE potwierdziły moje wcześniejsze obawy, że podejmowane przez Inwestora działania były pozorowane i miały na celu jedynie uspokojenie protestów na określony czas i odsunięcie dyskusji od nieprawidłowości przy dopuszczeniu do porzucenia pierwotnego przebiegu.

Inwestor podaje, że przyjęty w planie zagospodarowania przestrzennego przebieg został uzgodniony społecznie w trybie art. 41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należałoby jednak uzupełnić, że w ramach tego trybu zignorowane zostały uwagi przekazane przez Mieszkańców i urząd gminy Żabia Wola, a przede wszystkim lokalne dokumenty planistyczne.

Natomiast Inwestor w komunikacie dodatkowo podkreśla, że jednym z argumentów podjętej decyzji są protesty społeczne na trasie alternatywnych przebiegów.  Zastanawiające jest, że przy planowaniu inwestycji ponadlokalnych jednym z podstawowych argumentów nie jest poszanowanie dla miejscowych planów, które przygotowywane są z udziałem lokalnych społeczności, czy argumenty merytoryczne, lecz to kto zaprezentuje protesty o większej skali.

W związku z powyższym odbyło się spotkanie włodarzy dziesięciu gmin, dotkniętych przebiegiem zapisanym w planie zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, podczas, którego zdeklarowaliśmy współdziałanie. Pierwszym wspólnym krokiem będzie ostatnia próba uzyskania reakcji ze strony politycznych decydentów. Jeżeli w ciągu najbliższych kilkunastu dni nie uda się wywołać satysfakcjonującej dyskusji i refleksji nad działaniami PSE to wówczas przystąpimy do stosowania argumentu zasugerowanego przez Inwestora – do wspólnej organizacji protestów.

Aktualne informacje i zamierzenia przekazałam podczas spotkania, na które zaprosiłam radnych, sołtysów oraz osoby zaangażowane wcześniej w pracę gminnego zespołu ds. linii 400 kV.  Wszystkie obecne osoby zdeklarowały gotowość do współdziałania. Podkreśliłam także, że nie ma akceptacji dla żadnego przebiegu linii 400 kV, w Naszej Gminie.

Chciałabym również zaznaczyć, że nasze wspólne działania nie będą skierowane przeciwko innym. Nie będziemy wskazywać „lepszego” przebiegu. Naszym celem jest wykazanie, że wpisany w przebieg wojewódzki korytarz nie został tam umieszczony z poszanowaniem woli lokalnych społeczności. Także ewentualne protesty nie będą bezpośrednio godziły w komfort Mieszkańców gminy Żabia Wola. Uciążliwości skierowane zostaną w decydentów, którzy zezwalają na takie traktowanie Naszej Gminy.

Po raz kolejny podkreślam, że moim zdaniem Inwestor nie może zrzucać odpowiedzialności na mieszkańców i samorządy. To Inwestor jest zobowiązany do właściwego zaplanowania inwestycji oraz jej merytorycznego wykazania , co więcej otrzymuje za to niebotyczne wynagrodzenie.

Jeżeli argumentem w tak poważnej dyskusji ma być skala protestów to udowodnimy, że na terenie Naszej Gminy nie ma akceptacji dla inwestycji dewastującej, jaką jest linia 400 kV!

Informacja prasowa Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew:

http://www.kozienice-oltarzew.eu/#aktualnosci/66

Wspólne stanowisko gmin:

http://www.zabiawola.pl/plik,1351,stanowisko-pdf.pdf

Bieżące informacje odnośnie linii 400kV :

http://www.zabiawola.pl/695,linia-400kv-kozienice-oltarzew.html

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00