Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Marszałek Województwa Mazowieckiego deklaruje współpracę

Szanowni Mieszkańcy !

Przekazujemy do Państwa informacji odpowiedź otrzymaną od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika na pismo skierowane przez Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego. Pan Marszałek zadeklarował aktywną współpracę przy procedurze sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz nieodzowny udział Samorządów w tym zakresie. Ponadto Pan Marszałek wyraził nadzieję, że uda się wypracować kompromis z korzyścią dla wszystkich i wskazał, że jako Samorząd Województwa może wspólnie z Samorządami i przedstawicielami mieszkańców zaproponować własny korytarz linii 400 kV, wynikający z konsultacji społecznych i analiz. Pan Marszałek potwierdził również, że zbieraniu wniosków do Planu będą towarzyszyły konferencje i konsultacje, o których zostaniemy zawiadomieni. Tym samym Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego zapewnia, że będzie aktywnie uczestniczyć w konsultacjach z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Jeszcze raz zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział składaniu wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Sprawa ta dotyczy także uwzględnionego w planie wyrysu przebiegu linii 400 kV. Każdy obywatel może złożyć wniosek, który dotyczy tej kwestii. Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl w terminie  do 31 lipca 2017 r.

  • autor: Referat POGK, data: 2017-03-07

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00