Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. maz. w sprawie 400 kV

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Ustalono, że prowadzony będzie stały monitoring działań związanych z budową infrastruktury 400kV w Polsce, w szczególności w zakresie planów dotyczących terenów Kozienice – Ołtarzew. Ponadto Włodarze gmin zgodzili się, że istotne dla jakichkolwiek przyszłych decyzji Inwestora powinny być analizy techniczne oraz badania wpływu linii energetycznych 400kV na rośliny, zwierzęta oraz zdrowie ludzi. To ważny aspekt, którym powinien kierować się Inwestor przy planowaniu przebiegu infrastruktury. Z pewnością pomocne w tym zakresie są doświadczenia krajów Europy Zachodniej. Ponadto istotną sprawą pozostaje wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew. Do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wykreślenie wyrysu zwrócili się przedstawiciele władz samorządowych, a także Mieszkańcy gmin z woj. mazowieckiego. Podobny wniosek do Marszałka powinien skierować Inwestor, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE oraz PSE Inwestycje SA.

  • autor: Referat POGK, data: 2017-04-21

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00