Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Sieci przesyłowe będą planowane i realizowane w warunkach dialogu

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego otrzymało od Pana Prezesa Andrzeja Kaczmarka w imieniu Spółki PSE SA pismo potwierdzające, że sieci przesyłowe będą planowane i realizowane w warunkach dialogu i porozumienia z lokalnymi społecznościami w sposób, który w najdalej idącym zakresie pozwoli uwzględnić postulaty jednostek samorządu terytorialnego i interesy reprezentowanych przez nie społeczności lokalnych. Ponadto Prezes w imieniu PSE zadeklarował, że Spółka będzie brała czynny udział w procedurze zmiany Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego na każdym jej etapie, zgodnie z przewidzianymi prawnie procedurami. PSE nie widzi przeszkód, aby lokalizacja inwestycji napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew została wytyczona przez planistów województwa w sposób odmienny wobec obowiązującego Planu. PSE zadeklarowało także przeprowadzenie konsultacji z Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego po zakończeniu prac analitycznych nad wariantami połączenia Stacji Elektroenergetycznej Kozienice ze Stacją Elektroenergetyczną Ołtarzew.

  • autor: Referat POGK, data: 2017-05-26

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00