Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Gminie Żabia Wola

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Gminie Żabia Wola

W trosce o komfort życia swoich mieszkańców, Gmina Żabia Wola rozpoczyna w piątek 20.01.2023 r. badanie warunków życia i jakości usług publicznych. Badanie to stanowi element procesu przygotowania dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Żabia Wola na lata 2023-2030”.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku

Rada Gminy Żabia Wola Uchwałą nr 131/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. przyjęła aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku. Dokument ten wyznacza strategiczne i operacyjne kierunki działań oraz wskazuje zadania/projekty służące realizacji przyjętej długookresowej wizji rozwoju Gminy. Ponadto aktualna Strategia jest dokumentem niezbędnym przy aplikowaniu o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań przez Gminę Żabia Wola i jej mieszkańców, w tym przede wszystkim środki Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Aktualizacja „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku”

Uprzejmie informujemy, że została opracowana aktualizacja „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku”. Strategia wyznacza strategiczne i operacyjne kierunki działań oraz wskazuje zadania/projekty służące realizacji przyjętej długookresowej wizji rozwoju Gminy.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku - konsultacje społeczne

Drodzy Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że została opracowana aktualizacja „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku”. Strategia wyznacza strategiczne i operacyjne kierunki działań oraz wskazuje zadania/projekty służące realizacji przyjętej długookresowej wizji rozwoju Gminy.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00