Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że po przeprowadzonym postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na postawie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 30.000 euro, Gmina wybrała n/w Wykonawców na Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2015/2016 (wykaz w załączeniu).

Usługa zimowego utrzymania polega na oczyszczaniu dróg, ulic oraz obiektów towarzyszących (zatoki autobusowe, parkingi) ze śniegu, lodu, błota i likwidacji śliskości zimowej, monitorowaniu i kontrolowaniu stanu nawierzchni dróg i ulic oraz jednokrotnym oczyszczeniu po okresie zimowym dróg.

Konieczność wykonania usługi w zakresie zimowego utrzymania na drogach stanowiących własność Gminy Żabia Wola można zgłaszać telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do koordynatorów zimowego utrzymania, którymi są pracownicy Urzędu Gminy Żabia Wola:

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00