Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Drogi w centrum uwagi

Gmina zrealizowała kolejne inwestycje drogowe przyczyniając się do poprawy stanu technicznego dróg i warunków komunikacji.

Przebudowana została ulica Nad Lasem w Żelechowie na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Krakowiańskiej. Zakończony w bieżącym roku II etap przebudowy obejmował odcinek od ul. Modrzewiowej do ul. Krakowiańskiej o długości 2,2 km. Powstała jezdnia o nawierzchni bitumicznej z poboczami oraz powierzchniowym odwodnieniem. Przebudowana droga przy zachowaniu podczas ruchu zasad stałej organizacji zapewni sprawny i bezpieczny dojazd do nieruchomości.

Zakończona została również przebudowa ul. Głównej w Petrykozach, której etapowa realizacja rozpoczęła się w 2015 r. dzięki dofinansowaniu z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zrealizowany w 2016 r. II etap przebudowy obejmował odcinek o długości 2,1 km od skrzyżowania ul. Głównej z Traktem Królewskim i Aleją Jesionową do skrzyżowania z drogą wojewódzką relacji Piotrkowice - Chudolipie. Zadanie dofinansowane
zostało ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”. Projektowane parametry techniczne obiektu drogowego zostały osiągnięte. Przebudowana została jezdnia, która obecnie ma szerokość 5,0 m. Wykonano obustronne pobocza, udrożniono rowy przydrożne, powstały 2 perony przystankowe z wiatami dla podróżnych korzystających z komunikacji publicznej.

Dzięki przebudowie ul. Główna stała się spójnym, wysokiej jakości technicznej ciągiem komunikacyjnym umożliwiającym bezpieczną komunikację. Wprowadzenie oznaczeń stałej organizacji ruchu w postaci znaków poziomych i pionowych, przejść dla pieszych, peronów przystankowych spowoduje, że komunikacja tą drogą będzie czytelna a zatem bezpieczna i sprawna.

Przedmiotowa inwestycja drogowa powstała przy współpracy z Radą Sołecką oraz partnerami samorządowymi, którymi są Gmina Pniewy i Powiat Grodziski.

Kolejną inwestycją drogową, która powstała przy dużym zaangażowaniu i współpracy ze społeczeństwem są ul. Zięby i ul.  uchodolska w miejscowości Zaręby i Ojrzanów. W ramach przebudowy drogi dojazdowej na odcinku od ul. Słowika do ul. Kasztanowej powstała jezdnia o nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,2 km. Stan techniczny pozostałego odcinka ul. Zięby (do ul. Kasztanowej) został wyremontowany w ramach bieżącej konserwacji.

Wbr. zrealizowany został także kolejny etap Przebudowy Centrum Żabiej Woli. Na nieuporządkowanym placu w centralnym punkcie miejscowości powstał ważny ciąg komunikacyjny dla pieszych i pojazdów. Mimo trudności spowodowanych kwestiami własności
(prywatnej) terenu znalazło się przysłowiowe wyjście z sytuacji. Jest ono nawiązaniem do uchwały nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żabia Wola z czerwca 2013 r. Dzięki dobrej woli i zrozumieniu właścicieli gruntów i zabudowań centralnie położony
punkt wsi zyskał nowoczesne, energooszczędne oświetlenie i elegancki wygląd, który współgra z urokliwym terenem wokół Domu Kultury. Przebudowa ul. Zielonej Żabki wraz z budową oświetlenia ulicznego to kolejny etap działań Gminy związany z  kształtowaniem i zagospodarowaniem centrum Żabiej Woli poprawiających estetykę przestrzeni publicznej. Dobrze oświetlona ulica o nawierzchni z kostki betonowej połączona wjazdem na drogę powiatową - ul. Warszawską, zapewni sprawną obsługę komunikacyjną pawilonów usługowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Taras - Kierownik Referatu Inwestycji
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-06-11 14:05
 • ul. Nad Lasem
 • ul. Nad Lasem
 • ul. Suchodolska
 • ul. Zięby

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00