Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Drogi w centrum uwagi

Gmina zrealizowała kolejne inwestycje drogowe przyczyniając się do poprawy stanu technicznego dróg i warunków komunikacji. Przebudowana została ulica Nad Lasem w Żelechowie na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Krakowiańskiej. Zakończony w bieżącym roku II etap przebudowy obejmował odcinek od ul. Modrzewiowej do ul. Krakowiańskiej o długości 2,2 km. 

Przebudowa ulicy Głównej w Petrykozach

Zakończyliśmy przebudowę ulicy Głównej w Petrykozach – realizując w 2016 r. II etap  o długości 2,1 km na odcinku od skrzyżowania ulicy Głównej  z Traktem Królewskim i Aleją Jesionową do skrzyżowania z drogą wojewódzką relacji Piotrkowice – Chudolipie. Zadanie dofinansowane w wysokości  859.950,00 złotych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z wkładem Partnerów w wysokości 650.000,00 oraz środkami własnymi Gminy w wysokości 209.951,26 złotych, co stanowi wartość ogółem 1.719.901,26 złotych.

  • logo

Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

29 grudnia 2015 roku Wójt Gminy Żabia Wola podpisała umowę nr UDA-RPMA.03.01.00-14-227/08-00 na dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej, przyjaznego transportu oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego sieci drogowej Gminy Żabia Wola. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Żabia Wola – Żelechów  oraz rozbudowa drogi Żabia Wola – Zalesie – Musuły” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w ramach Priorytetu III– Regionalny System Transportowy, Działania 3.1 - Infrastruktura drogowa.
Złożony o dofinansowanie wniosek, swoim zakresem obejmował przebudowę drogi gminnej Żabia Wola – Żelechów, oraz rozbudowę drogi gminnej relacji Żabia Wola – Zalesie - Musuły.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00