Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • budynek socjalny w Osowcu

Remont i termomodernizacja budynku socjalnego w Osowcu

Firma Zakład Ogólnobudowlany „RAWOS – BUD” Sebastian Zychowicz ul. Wyzwolenia 10, 96 – 200 Rawa Mazowiecka reprezentowanya przez Pana Sebastiana Zychowicz wykonała w okresie od 27.06.2016 r. do 30.09.2016 r. zadanie inwestycyjne pn: „Remont i termomodernizacja budynku socjalnego w Osowcu” położonego na działce nr ew. 338 przy ul. Parkowej, gmina Żabia Wola.

Wartość inwestycji zgodnie z zawarta umową wynosi 179.928,63 złotych brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 63/100) w tym podatek VAT w wysokości 13.328,05 złotych (słownie: trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 05/100).

Parametry charakterystyczne inwestycji:
Budynek o konstrukcji drewnianej szkieletowej, jedno kondygnacyjny, dach dwuspadowy
Kubatura – 1930,00 m 3,, pow. zabudowy – 742,32 m 2 , pow. użytkowa – 585,95 m 2.
Usunięcie obudowy z płyt azbestowych wraz z ich utylizacją.
Remont generalny konstrukcji drewnianej ścian zewnętrznych.
Wymiana stolarki okiennej, drzwi ewakuacyjnych i frontowych.
Wykonanie docieplenia ścian budynku i cokołu wraz z wykonaniem obudowy ścian z blachy stalowej powlekanej nisko trapezowej.

  • autor: Ewa Taras - Kierownik Referatu Inwestycji, data: 2017-03-03
  • budynek socjalny w Osowcu

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola