Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010 - 2011

Żabia Wola już od listopada jest gotowa do wystąpienia opadów śniegu.

  • WFOŚiGW

Unieszkodliwianie azbestu

Wyłoniony został wykonawca zadania polegającego na Usuwaniu wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola. Wykonawca - Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy - przystąpił już do realizacji postanowień wynikających z umowy.

Place zabaw

Miło nam poinformować, że inwestycja pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie szkolnych palców zabaw zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu uśmiechu w Józefinie przy ul. Mazowieckiej 1 oraz przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach przy ulicy Mszczonowskiej 3 w ramach programu „Radosna Szkoła” dobiegła końca.

Budowa budynku socjalnego w Osowcu

Gmina Żabia Wola zakończyła budowę budynku mieszkalnego, socjalnego w Osowcu. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2010-2011 przy finansowym wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przebudowa ul. Pałacowej relacji Skuły – Bartoszówka – Grzegorzewice

Mamy przyjemność poinformować o oddaniu do użytku kolejnej inwestycji drogowej Gminy Żabia Wola. Zakończyliśmy właśnie  przebudowę ulicy Pałacowej relacji Skuły – Bartoszówka – Grzegorzewice.

Drogi gminne

Od kilku lat sukcesywnie co roku Gmina prowadzi działania zmierzające do poprawy stanu technicznego dróg, tym samym do zwiększenia wygody i bezpieczeństwa ruchu. Drogi gruntowe są przebudowywane głównie w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00