Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Infrastruktura techniczna z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę są niezbędną infrastrukturą techniczną dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego i zabezpieczenia bieżących potrzeb mieszkańców.

Chociaż w 2009 roku sieć wodociągowa została doprowadzona do wszystkich miejscowości na terenie naszej Gminy, to potrzeby w tym zakresie w dalszym ciągu są duże. Postępująca urbanizacja terenu Gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego powodują konieczność rozbudowy istniejącej infrastruktury zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach, gdzie powstają nowe obszary zabudowy mieszkaniowej lub obiekty związane   z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wobec powyższego, działając zgodnie z Regulaminem dostarczania wody  i odprowadzania ścieków, na wniosek zainteresowanych odbiorców realizujemy kolejne inwestycje zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej w kolejnych ulicach wsi: Osowiec, Józefina, Żelechów, Jastrzębnik. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Po wybudowaniu w 2010 roku sieci wodociągowej zainteresowani odbiorcy wody będą mogli na warunkach wydanych przez Urząd Gminy wybudować do swoich posesji przyłącza wodociągowe.

Ewa Taras

Kierownik Referatu GKiI
 


Żabia Wola 17 lutego 2010 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Obecnie w  trakcie realizacji jest budowa  ujęcia wody w Musułach. Planowany termin zakończenia inwestycji jest na dzień 30 kwietnia 2010 r.

Inwestycja ta jest realizowana w latach 2009 – 2010 r. dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z własnych środków finansowych budżetu Gminy Żabia Wola.

Otwór studzienny został zaprojektowany na działce nr 148/5 w miejscowości Musuły stanowiącej własność Gminy Żabia Wola, będzie on źródłem wody dla odbiorców stacji uzdatniania wody w Musułach.

Ponieważ teren Gminy intensywnie się urbanizuje, powstają nowe domy i przybywa odbiorców wody koniecznym jest wybudowanie kolejnego ujęcia dla potrzeb wodociągu na obiekcie Musuły. 

Iwona Popowicz

Referat GKiI

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-06-11 11:29
  • zmodyfikował: Michał Wojciul
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-11 11:53

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00