Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Drogi gminne

Mając na celu poprawę warunków uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej wewnątrz gminy jak i powiązanie z drogami powiatowymi i wojewódzkimi dokonano przebudowy nawierzchni kolejnych dróg na terenie naszej Gminy.

Prace sfinalizowano w miejscowościach Siestrzeń i Władysławów, gdzie przebudowano ulicę Objazdową w Siestrzeni i ulicę Objazdową i część Głównej we Władysławie. Inwestycja polegała na powierzchniowym podwójnym utrwaleniu nawierzchni grysami i emulsją. Wykonawcą przedmiotowego zadania było przedsiębiorstwo FEDRO Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck.

Przebudowana została ulica Nadrzeczna w Siestrzeni i część ulicy Głównej we Władysławowie. Przedsiębiorstwo DROG-REM Sp. z o. o., ul. Mory 8, 01-330 Warszawa wykonało prace polegające na powierzchniowym podwójnym utrwaleniu nawierzchni  grysami i emulsją. W tej samej technologii przebudowano drogę relacji Kaleń Towarzystwo – Lisówek ulicę Wiśniową.

Ulica Słoneczna relacji Oddział-Słubica została wyremontowana poprzez ułożenie na długości 1273m nowej nakładki asfaltowej, co poprawia komfort dojazdu do wsi Słubica.

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-06-11 11:29
  • zmodyfikował: Michał Wojciul
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-11 11:40

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00