Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Drogi gminne

Mając na celu poprawę warunków uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej wewnątrz gminy jak i powiązanie z drogami powiatowymi i wojewódzkimi dokonano przebudowy nawierzchni kolejnych dróg na terenie naszej Gminy.

Prace sfinalizowano w miejscowościach Siestrzeń i Władysławów, gdzie przebudowano ulicę Objazdową w Siestrzeni i ulicę Objazdową i część Głównej we Władysławie. Inwestycja polegała na powierzchniowym podwójnym utrwaleniu nawierzchni grysami i emulsją. Wykonawcą przedmiotowego zadania było przedsiębiorstwo FEDRO Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck.

Przebudowana została ulica Nadrzeczna w Siestrzeni i część ulicy Głównej we Władysławowie. Przedsiębiorstwo DROG-REM Sp. z o. o., ul. Mory 8, 01-330 Warszawa wykonało prace polegające na powierzchniowym podwójnym utrwaleniu nawierzchni  grysami i emulsją. W tej samej technologii przebudowano drogę relacji Kaleń Towarzystwo – Lisówek ulicę Wiśniową.

Ulica Słoneczna relacji Oddział-Słubica została wyremontowana poprzez ułożenie na długości 1273m nowej nakładki asfaltowej, co poprawia komfort dojazdu do wsi Słubica.

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00