Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Infrastruktura techniczna z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Chociaż w 2009 roku sieć wodociągowa została doprowadzona do wszystkich miejscowości na terenie naszej Gminy, to potrzeby w tym zakresie w dalszym ciągu są duże.

Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bartoszówce

W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny naszych młodszych mieszkańców oraz zapewnienia miejsc do ruchu na świeżym powietrzu Gmina zrealizowała inwestycję p.n. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bartoszówce

Drogi gminne

Mając na celu poprawę warunków uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej wewnątrz gminy jak i powiązanie z drogami powiatowymi i wojewódzkimi dokonano przebudowy nawierzchni kolejnych dróg na terenie naszej Gminy.

Kształtowanie centrum miejscowości Żelechów

Miło nam jest poinformować, że inwestycja pn.: „Kształtowanie Centrum Miejscowości Żelechów poprzez budowę oświetlenia parkingowego, zieleńca i chodników” dobiegła końca. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współfinansowaniu ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budowa ujęcia wody w Musułach

W dniu 30 kwietnia 2010 r. została zakończona Budowa ujęcia wody w Musułach.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00