Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Żródło: https://uniaswiatlowodowa.pl/warszawski-zachodni/zabia-wola/instalacje

Budowa sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

W związku z prowadzonymi pracami budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowości Żelechów, Urząd Gminy wystąpił z zapytaniem do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w celu uzyskania informacji dotyczących realizacji inwestycji.

Poniżej zamieszczamy dane, które udało nam się uzyskać.

Prace związane z budową sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) realizowanie są na podstawie inwestycji POPC.01.01.00-14-0034/17 pn. „Warszawski Zachodni Orange Światłowód”. Instytucją odpowiedzialną za typowanie obszarów objętych realizacją zadania jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (dalej „UKE”).

Obecnie prowadzona inwestycja w ramach programu POPC realizowana jest przez ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, która otrzymała od POPC środki na ten cel. Zgodnie z zasadami programu - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA nie ma obowiązku wybudowania wszystkich typowanych przez URE przyłączy, a jedynie minimum wyznaczone w ramach danego programu. Wybór punktów adresowych w ramach wymaganego minimum pozostaje w gestii ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, infrastruktura doprowadzona jest do granicy działki. Zgodnie z zasadami programu, gospodarstwa domowe mają uzyskać możliwość dostępu do internetu, a nie samą usługę. Przyłączanie adresów do sieci dokonywane będzie przez operatora, który będzie świadczył usługi. Usługodawcą może być ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (będący właścicielem infrastruktury) lub inny lokalny operator (jeśli uzyska zgodę właściciela infrastruktury). Podpisanie umów abonenckich i wykonywanie przyłączy dla użytkowników końcowych pozostaje w gestii operatora oraz gospodarstwa domowego.

Termin zakończenia realizacji ww. inwestycji tj. POPC.01.01.00-14-0034/17 pn. „Warszawski Zachodni Orange Światłowód” zgodnie z bieżącymi zapisami umowy przypada na dzień 28 lutego 2023 r. Najbardziej aktualne/szczegółowe informacje odnośnie terminu/dostępności usług szerokopasmowego Internetu w konkretnych lokalizacjach powinien posiadać ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.

W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o kontakt z infolinią ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.

https://uniaswiatlowodowa.pl/warszawski-zachodni/zabia-wola/instalacje

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
    data wytworzenia: 2022-08-16
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2022-08-16 15:23
  • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2022-08-16 15:31

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00