Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Nowe taryfy

Informacja dotycząca nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żabia Wola

Szanowni mieszkańcy Gminy Żabia Wola

informujemy, że począwszy od dnia 01.07.2022 r na terenie Gminy Żabia Wola, będą obowiązywać nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, poniżej przedstawiamy niezbędne informacje:

Na podstawie Decyzji nr WR.RZT.70.7.2021/21 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 31 maja 2022 r., wydanej na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm., zwanej dalej ,,KPA”), w okresie najbliższych trzech lat obowiązywać będą poniższe taryfy z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabia Wola:

 • Taryfy z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabia Wola

 Do ww. cen netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT od towarów i usług, którego stawka wynosi 8%.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Komunalnej
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-07-01 12:20
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-04 11:01

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00