Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo

Informacja o utrzymaniu instytucjonalnej gotowości utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej do świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli jako realizator projektu „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA” nr RPMA.09.02.01-14-8824/17 zaprasza do bezpłatnego korzystania z usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska
    data wytworzenia: 2019-01-28
  • opublikował: Agnieszka Czajor
    data publikacji: 2019-01-28 17:04

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00