Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Remont zabytkowego dworku

Dofinansowanie na remont Domu Kultury

Gmina Żabia Wola otrzyma dofinansowanie na remont zabytkowego dworku pełniącego funkcję Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 27 w Żabiej Woli.
Uchwałą nr 59/18 z 22 maja 2018 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o wyborze wniosków i udzieleniu dotacji 67 podmiotom w tym również dla Gminy Żabia Wola.
W ramach dofinasowania w wysokości 100 tyś zł zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wewnętrznych i zewnętrznych, która będzie miała na celu zahamowanie procesów destrukcji obiektu. A jednocześnie umożliwi prowadzenie dalszych bieżących remontów obiektu. Obiekt służy celom społecznym i kulturowym, ściśle związanym z Ochroną Dziedzictwa Narodowego, jest atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  • autor: Referat Inwestycji, data: 2018-06-01

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00