Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logotyp

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju kultury i sztuki, zwiększy się dostępność Mieszkańców (w tym osób z niepełnosprawnościami) Gminy do kultury i sztuki poprzez remont obiektu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarze wiejskim” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Remont zabytkowego dworku

Remont zabytkowego dworku pełniącego funkcję Domu Kultury

Dobiegła końca inwestycja związana z remontem Zabytkowego Dworku, pełniącego funkcję Domu Kultury.
Wykonawcy zakończyli prace remontowe zgodnie z harmonogramem. Odbiór końcowy inwestycji został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który osobiście uczestniczył w czynnościach odbiorowych.

  • remont_DK

II etap remontu zabytkowego dworku w Żabiej Woli rozpoczęty

Gmina Żabia Wola kontynuuje prace remontowe rozpoczęte w 2019 roku na obiekcie Zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury w Żabiej Woli.

  • Remont zabytkowego dworku

Remont zabytkowego dworku trwa

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-terminowym trwa proces inwestycyjne związany z „Remontem zabytkowego dworku pełniącego funkcje Domu Kultury w Żabiej Woli

  • Remont zabytkowego dworku

Niebawem rozpocznie się remont Domu Kultury

Niebawem rozpoczną się prace związane z remontem zabytkowego Dworku pełniącego funkcję Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 27 w Żabiej Woli

  • Remont zabytkowego dworku

Dofinansowanie na II etap modernizacji Domu Kultury

30 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Żabia Wola a Samorządem Województwa Mazowieckiego została podpisana  umowa o przyznaniu pomocy finansowej dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego dworu klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury”. Wysokość dofinansowania to kwota blisko 350 tys. zł.

  • Remont zabytkowego dworku

Dofinansowanie na remont Domu Kultury

Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Gmina Żabia Wola otrzyma dofinansowanie na remont zabytkowego dworku pełniącego funkcję Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 27 w Żabiej Woli.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola