Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Orzeczenie o przydatności wody Bartoszówka

Pozytywna decyzja PPIS w sprawie przydatności wody do spożycia z SUW Bartoszówka

W związku z Decyzją Nr W 70.2023 z dnia 10.07.2023 r. PPIS orzeka o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bartoszówka.

  • Uwaga! brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bartoszówka

Rejon Bartoszówki tymczasowo zasilany wodą z Żelechowa

W związku z ogłoszonym Komunikatem NR 3.2023 Powiatowego Państwowego Inspektor Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Bartoszówce, uprzejmie informuję, iż niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej informacji, tj. w dn. 4.07.2023r., ujęcie wody SUW  Bartoszówka zostało zamknięte. 

Na terenie Gminy Żabia Wola, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana jest przez 3 wodociągi:

•    wodociąg    publiczny Bartoszówka
•    wodociąg    publiczny Musuly
•    wodociąg    publiczny Żelechów

Za jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej na terenie gminy odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 105 w Mszczonowie.

 

Stacja Uzdatniania Wody - Bartoszówka

. Stacja Uzdatniania Wody - Bartoszówka

Stacja Uzdatniania Wody - Musuły

Stacja Uzdatniania Wody - Musuły

Stacja Uzdatniania Wody - Żelechów

Stacja Uzdatniania Wody - Żelechów

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Żabia Wola

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Maz.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00