Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo Związku Gmin Wiejskich RP

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej jest największą ogólnopolską organizacją skupiającą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie - obecnie liczy 619 członków.  Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Gmina Żabia Wola przystąpiła do ZGWRP 29 grudnia 2009 r.
Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki  zaangażowaniu i lobbingowi ZGWRP wiele, negatywnych z punktu widzenia samorządów wiejskich, rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament zostało oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych.
Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na:

  • rozwój demokracji lokalnej,
  • stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego,
  • integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.

Kontakt:
adres: ul. Kantaka 4, 61-812 Poznań
tel. 61 851 74 18
fax. 61 666 13 22
e-mail: biuro@zgwrp.pl
strona internetowa: www.zgwrp.pl

  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2018-05-23 12:37

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00