Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • prow-grafika

Kanalizacja w Osowcu

W ramach rozbudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola w ulicy Szkolnej w Osowcu budowany jest 1300 m odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami w granicy pasa drogowego, która zapewni odbiór ścieków z co najmniej 40 posesji. Zgodnie z projektem ścieki z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną odprowadzone do oczyszczalni w Żabiej Woli. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania" Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koncepcja zagospodarowania ścieków na terenie Gminy, uwzględniająca zurbanizowanie i rozwój budownictwa mieszkaniowego, zakłada dalszą rozbudowę kanalizacji na terenie Osowca. Zgodnie z porozumieniem w zakresie wspólnej gospodarki wodno – ściekowej, które Gmina Żabia Wola zawarła z sąsiednim samorządem, ścieki z północnej części wsi zostaną odprowadzone do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim.

W latach 2017 -2018 opracowane zostały projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rysiej, ul. Puchaczy, ul. Zawiłej, ul. Kątowej, ul. Wesołej, ul. Strumykowej, ul. Zapolskiej, ul. Trawiastej, ul. Promyk Słońca, ul. Nutki, ul. Złotej, ul. Słoneczna Polana, ul. Konarowej, ul. Gruntowej, ul. Mazowieckiej, ul. Parkowej, ul. Parceli, ul. Cienistej, ul. Dworskiej, ul. Modrzewiowej, ul. Przy Lesie, ul. Pod Gruszą, ul. Falistej, ul. Wspólnej, ul. Niskiej, ul. Liściastej, ul. Uroczysko, ul. Krętej, ul. Sarmackiej oraz ul. Książęcej o łącznej długości 10,7 km. Koszty opracowania dokumentacji pokryte zostały z środków własnych budżetu Gminy. Chęć przyłączenia do projektowanej sieci zadeklarowało 150 właścicieli nieruchomości.

Opracowana dokumentacja projektowa stwarza możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadania ze źródeł zewnętrznych. Termin rozpoczęcia budowy kolejnego odcinka kanalizacji w Osowcu uzależniony jest od pozyskania dofinansowania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Taras - Kierownik Referatu Inwestycji
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-09-18 15:17
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-18 15:22

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00