Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Projekt rozbudowy szkoły w Skułach
  • Projekt rozbudowy szkoły w Skułach

Prace projektowe nad rozbudową szkoły w Skułach rozpoczęte

Samorząd Gminy Żabia Wola starając się zapewnić wszystkim uczniom z terenu Gminy optymalne warunki do kształcenia, rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz fizycznego od lat inwestuje w budowę nowych obiektów i w poprawę bezpieczeństwa oraz warunków nauki, wychowania i opieki w istniejących placówkach oświatowych i obiektach użyteczności publicznej oraz boiska i place zabaw. Po zakończeniu budowy Centrum Integracji Społecznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie władze gminy podjęły decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Skułach.

Opracowana została koncepcja zakładająca rozbudowę istniejącego budynku szkoły od strony północno-wschodniej. Zakres planowanych prac obejmuje rozbudowę części dydaktycznej oraz budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem obejmującym szatnie i zespół higieniczno- sanitarny.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem  Projektowo Budowlanym  EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi nr 89b, 95-061 Dmosin na opracowanie Kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skułach”. Prace projektowe już trwają i zostaną zakończone do końca bieżącego roku, co pozwoli na rozbudowę obiektu w latach następnych. 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
    data wytworzenia: 2018-05-18
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2018-05-22 10:24

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00