Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach

Efekty prac prowadzonych na terenie budowy Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach są coraz bardziej zaawansowane, a co za tym idzie również widoczne. W ramach termomodernizacji istniejącej części obiektu zamontowana została nowa stolarka okienna zewnętrzna. Prowadzone są także działania obejmujące m.in. wymianę posadzek na parterze budynku, demontaż warstw dachowych i konstrukcji dachu, a także prace związane z wykonaniem attyk dachowych oraz izolacji termicznej ścian zewnętrznych. Wykonawca przygotowuje się również do wykonania konstrukcji stalowo - żelbetowych nadproży ściennych.

 • Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach
 • Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach

W nowo wybudowanej części budynku zakończono prace murarskie ścian nośnych parteru, wykonano słupy żelbetowe parteru, klatkę schodową oraz podciąg żelbetowy. Aktualnie trwają prace związane z montażem stropu wraz z wieńcem żelbetowym nad parterem. Coraz bardziej zaawansowana jest także budowa nowej Sali gimnastycznej. Zakończono już prace związane z wykopem i wymianą gruntu oraz wykonano podkłady betonowe pod ławy fundamentowe. Obecnie montowane są zbrojenia ław fundamentowych.

Wykonawca zadbał także o zagospodarowanie terenu wokół obiektu, wykonując wymianę gruntu pod ciągi jezdne oraz parkingi. Rozbudowa szkoły w Skułach jest jedną z największych inwestycji realizowanych na terenie gminy Żabia Wola w ostatnich latach. Łączny koszt realizacji zadania to blisko 12,5 mln zł. Część kosztów związanych z rozbudową placówki zostanie pokryta w ramach dotacji pozyskanych przez władze gminy.

 • Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach
 • Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach
 • Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach
 • Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach

Zadanie pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skułach” jest dofinansowane w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie pn. „Poprawa dostępności obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola, dla osób ze szczególnymi potrzebami.” jest współfinansowane w ramach Projektu Pozakonkursowego pt. Dostępny samorząd – granty finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-12-21 10:46

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00