Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Poprawa dostępności obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola, dla osób ze szczególnymi potrzebami

Szkoła w Skułach przyjazna dla osób ze szczególnymi potrzebami

Budynek Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach będzie dostosowany do potrzeb osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności. Gmina Żabia Wola pozyskała dofinansowanie w kwocie 249 660,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola, dla osób ze szczególnymi potrzebami.” Całkowita wartość projektu to 312 460,00 zł.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności szkoły, nie tylko pod kontem osób z ograniczeniami w poruszaniu się, ale także z problemami ze wzrokiem, słuchem i poznawczymi.

Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało dostosowanie obiektu:
1. pod względem architektonicznym, w tym:
- wykonanie 2 podjazdów zewnętrznych oraz platformy windowej (podnośnik) przy nowym wejściu głównym do budynku,
- instalację windy umożliwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym na I piętro,
- dostosowanie otworów drzwiowych, węzłów sanitarnych i dróg ewakuacyjnych dla osób niepełnosprawnych;
2. pod względem komunikacyjno- informacyjnym, projektując uniwersalne otoczenie poprzez zastosowanie:
- 3 interaktywnych, udźwiękowionych planów tyflograficznych multimedialnych obiektu przy wejściach do budynku z wypukłymi elementami i opisami w systemie Braille'a,kontrastowego oznaczenia windy i schodów,
- fakturowego oznaczenia nawierzchni w formie pola ostrzegawczego, pola uwagi oraz linii prowadzącej (płytek chodnikowych z refiefowym oznakowaniem dla osób niewidomych i niedowidzących, które zostaną użyte zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku szkoły),
- maty ewakuacyjnej i krzesełka ewakuacyjnego.
 
 
Zadanie pn. „Poprawa dostępności obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola, dla osób ze szczególnymi potrzebami.” jest współfinansowane w ramach Projektu Pozakonkursowy pt. Dostępny samorząd – granty finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne.
  • data wytworzenia: 2022-10-25
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2022-10-25 10:53

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00