Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Uroczystość symbolicznego wpicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Dofinansowano w ramach programu „Sportowa Polska"
 • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania...

Rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach

21 czerwca 2022 r. miało miejsce ważne wydarzenie dla Mieszkańców południowej części Gminy. Po wielu latach oczekiwania rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach.

W uroczystości symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę szkoły uczestniczyli m.in: Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Wójt Gminy Piotr Rybka,  Radny Mariusz Sztompka, Dyrektor szkoły Dominika Brzezińska grono pedagogiczne oraz proboszcz lokalnej parafii ks. Sławomir Bogdanowicz. Nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej zainteresowanych, czyli uczniów uczęszczających do skulskiej podstawówki oraz Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola Renaty Kosińskiej, czuwającej nad realizacją inwestycji.

Rozbudowa placówki będzie realizowana w trzech etapach:

etap I – rozbudowa Szkoły o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem;

etap II – rozbudowa Szkoły o część dydaktyczną;

etap III – termomodernizacja części istniejącej, w tym:

-wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej;

-demontaż drewnianego dachu i docieplenie stropu nad kondygnacją +1 izolacją z wełny mineralnej;

-wymiana źródła ciepła z pieca opalanego olejem na pompę ciepła;

-wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej.

Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe oraz konstrukcyjne zastosowane w dokumentacji projektowej pozwolą na dostosowanie powierzchni istniejących pomieszczeń do potrzeb klas liczących 25 uczniów oraz utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych. Dzięki temu w placówce będą mogły jednocześnie odbywać się zajęcia dla wszystkich oddziałów.

Łączny koszt inwestycji wynosi blisko 12,5 mln zł brutto. Dzięki staraniom władz gminy udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na pokrycie części kosztów związanych z rozbudową placówki.


Zadanie pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skułach” dofinansowano w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
  data wytworzenia: 2022-06-21
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-06-22 11:33

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00