Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Przetarg na rozbudowę szkoły rozstrzygnięty
 • Dofinansowano w ramach programu „Sportowa Polska"
 • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania...

Przetarg na rozbudowę szkoły rozstrzygnięty

Gmina Żabia Wola wyłoniła wykonawcę zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, złożonych zostało 6 ofert, z których jedna została odrzucona z przyczyn formalnych. Najkorzystniejsza okazała się oferta przedsiębiorstwa WIMAKS Toczyłowski Dariusz z Józefowa, które za wykonanie zadania zaproponowało cenę w wysokości 12 995 600 zł. Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą to połowa kwietnia br.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji będzie pełniła firma Tilsyn Bud z Warszawy. Zgodnie z umową zawartą w lutym 2022 r. koszt wykonania przedmiotowej usługi wynosi 387 450 zł.

Łączny koszt planowanej inwestycji to ponad 13 mln złotych. Dzięki staraniom władz gminy udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na pokrycie części kosztów związanych z rozbudową placówki.

Wsparcie finansowe pozyskane przez Gminę w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, którego celem jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju to blisko 1,7 mln złotych. Przedmiotowe środki pozwolą na częściowe sfinansowanie budowy nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w placówce.

Na rozbudowę placówki pozyskane zostały również środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 0,5 mln złotych. Pracownicy Urzędu Gminy, odpowiedzialni za pozyskiwanie środków zewnętrznych cały czas poszukują nowych źródeł dofinansowania realizacji zadania.

Zadanie pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Skułach” dofinansowano w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
  data wytworzenia: 2022-04-12
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-04-12 13:18

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00