Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach

Efekty prac prowadzonych na terenie budowy Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach są coraz bardziej zaawansowane, a co za tym idzie również widoczne.

 • Poprawa dostępności obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola, dla osób ze szczególnymi potrzebami

Szkoła w Skułach przyjazna dla osób ze szczególnymi potrzebami

Budynek Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach będzie dostosowany do potrzeb osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności. Gmina Żabia Wola pozyskała dofinansowanie w kwocie 249 660,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola, dla osób ze szczególnymi potrzebami.” Całkowita wartość projektu to 312 460,00 zł.

 • Uroczystość symbolicznego wpicia pierwszej łopaty pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach
 • Dofinansowano w ramach programu „Sportowa Polska"
 • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania...

Rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach

1 czerwca 2022 r. miało miejsce ważne wydarzenie dla Mieszkańców południowej części Gminy. Po wielu latach oczekiwania rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach. 

 • Umowa na rozbudowę szkoły w Skułach podpisana
 • Dofinansowano w ramach programu „Sportowa Polska"
 • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania...

Umowa na rozbudowę szkoły w Skułach podpisana

24 maja 2022 r. Wójt Gminy Żabia Wola Wola podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły.

Wykonawcą prac będzie firma MONTAR Sp. z o.o. z miejscowości Oborniki, która zaproponowała wykonanie przedmiotowego zadania za kwotę w wysokości 12 489 375,72 zł brutto.

 • Przetarg na rozbudowę szkoły rozstrzygnięty
 • Dofinansowano w ramach programu „Sportowa Polska"
 • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania...

Przetarg na rozbudowę szkoły rozstrzygnięty

Gmina Żabia Wola wyłoniła wykonawcę zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, złożonych zostało 6 ofert, z których jedna została odrzucona z przyczyn formalnych. Najkorzystniejsza okazała się oferta przedsiębiorstwa WIMAKS Toczyłowski Dariusz z Józefowa, które za wykonanie zadania zaproponowało cenę w wysokości 12 995 600 zł. Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą to połowa kwietnia br.

 • ROZBUDOWA SZKOŁY

Rozbudowa Szkoły w Skułach

2 sierpnia 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły". Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zadania to początek września 2021 r.
 • Program Sportowa Polska 2021

Prawie 2,4 mln zł dla Gminy Żabia Wola!

W dniu 22 lipca 2021 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło wyniki naboru w ramach programu „Sportowa Polska 2021”. Gminie Żabia Wola przyznana została kwota 2.367.060 zł.

 • podpisanie umowu

Aktualizacja projektu rozbudowy szkoły w Skułach

17 września br. Wójt Gminy Żabia Wola podpisał umowę z firmą Usługi Projektowe Andrzej Daniluk na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach. Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

 • Budowa szkoły

Pomysł budowy nowego budynku szkoły pozytywnie przyjęty przez Radę Gminy

Szanowni mieszkańcy, zaproponowałem w dniu dzisiejszym radnym gminy budowę szkoły w Skułach w nowej lokalizacji. Jest możliwość pobudowania szkoły na działce o powierzchni 3 ha.

 • Budowa szkoły

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach, czy budowa nowego obiektu

Wójt Gminy Żabia Wola podejmie rozmowy z Radnymi na temat budowy nowego, wolnostojącego budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach.

 • Projekt rozbudowy szkoły w Skułach
 • Projekt rozbudowy szkoły w Skułach

Prace projektowe nad rozbudową szkoły w Skułach rozpoczęte

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem  Projektowo Budowlanym  EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi nr 89b, 95-061 Dmosin na opracowanie Kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skułach”. Prace projektowe już trwają i zostaną zakończone do końca bieżącego roku, co pozwoli na rozbudowę obiektu w latach następnych.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00