Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Budowa szkoły

Pomysł budowy nowego budynku szkoły pozytywnie przyjęty przez Radę Gminy

Szanowni mieszkańcy, zaproponowałem w dniu dzisiejszym radnym gminy budowę szkoły w Skułach w nowej lokalizacji. Jest możliwość pobudowania szkoły na działce o powierzchni 3 ha.

  • Budowa szkoły

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach, czy budowa nowego obiektu

Wójt Gminy Żabia Wola podejmie rozmowy z Radnymi na temat budowy nowego, wolnostojącego budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach.

  • Projekt rozbudowy szkoły w Skułach
  • Projekt rozbudowy szkoły w Skułach

Prace projektowe nad rozbudową szkoły w Skułach rozpoczęte

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem  Projektowo Budowlanym  EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi nr 89b, 95-061 Dmosin na opracowanie Kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skułach”. Prace projektowe już trwają i zostaną zakończone do końca bieżącego roku, co pozwoli na rozbudowę obiektu w latach następnych.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00