Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 10:00, drugi termin godzina 10:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli - ul. Główna 3.

Porządek obrad

 1. Powitanie osób przybyłych,
 2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 3. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania,
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z 2018 r.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 7. Uzupełnienie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej,
 8. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z wykonania budżetu i realizacji zadań rzeczowych w 2018 r,
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli za 2018 r,
 10. Dyskusja,
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli za 2018 r,
 12. Uchwała o wysokości składek na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli,
 13. Przyjęcie budżetu i planu działania na 2019 r.,
 14. Sprawy różne, wolne wnioski,
 15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes Zarządu GSW Stanisław Folwarski
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2019-03-14 14:15
 • zmodyfikował: Michał Wojciul
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-14 14:41

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00