Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • walne zgromadzenie

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 11:00, drugi termin godzina 11:15  w Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 11:00, drugi termin godzina 11:15 w Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Powitanie osób przybyłych,
 2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 3. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z 2023 r,
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 7. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z wykonania budżetu i realizacji zadań rzeczowych w 2023 r,
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli za 2023 r,
 9. Dyskusja,
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli za 2023 r,
 11. Uchwała o wysokości składek na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli na 2025 r.,
 12. Przyjęcie budżetu i planu działania na 2024 r.,
 13. Sprawy różne, wolne wnioski,
 14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Zarządu GSW Stanisław Folwarski
 • opublikował: Joanna Wysokińska
  data publikacji: 2024-03-05 15:09

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 25.04.2022 r. o godzinie 10:00,  drugi termin godzina 10:15 w Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 31.05.2021 r. o godzinie 10:00, drugi termin godzina 1015  w Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli.

Informujemy, iż ze względu na zagrożenie jakie niesie ze sobą koronawirus SARS-CoV-2 Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej zostanie przełożone na późniejszy termin.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 10:00, drugi termin godzina 10:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli - ul. Główna 3.

Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3). Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad na spotkaniu m.in. odbędą się Wybory Zarządu Gminnej Spółki Wodnej oraz Członków Komisji Rewizyjnej, uchwalony zostanie budżet na rok 2018

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00