Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • logo LGD Ziemia Chełmońskiego

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, które powstało na mocy porozumienia zawartego 7 maja 2008 r. przez 6 gmin, należących do 3 powiatów Województwa Mazowieckiego: Teresin (Powiat Sochaczewski), Baranów (Powiat Grodziski), Grodzisk Mazowiecki (Powiat Grodziski), Żabia Wola (Powiat Grodziski), Mszczonów (Powiat Żyrardowski) oraz Radziejowice (Powiat Żyrardowski). Obecnie Stowarzyszenie obejmuje teren 10 Gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno.

Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli

Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli to podmiot typu non-profit działający na podstawie uchwalonego Statutu zgodnie z ustawą Prawo wodne. Jej głównym celem jest zaspokajanie wskazanych w ustawie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na terenach objętych działalnością Spółki. Wykonywanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii drenarskich możliwe jest przy wsparciu finansowym pochodzącym z wpływów ze składek Członków Spółki Wodnej oraz pozyskiwanych dotacji z budżetu państwa: Urzędu Gminy Żabia Wola, Starostwa Powiatu Grodziskiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

więcej »

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-05-24 09:27
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 09:33
 • logo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) to umundurowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, organizacje społeczne, składające się z grup ochotników. Jednostki ochotniczych straży pożarnych jako organizacje pozarządowe, funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) bezpieczeństwa państwa. Na terenie Gminy Żabia Wola działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne- OSP Skuły i OSP Żelechów. Obie jednostki wpisane są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 • logo ZDR 3+

Koło Związku Dużych Rodzin ,,TRZY PLUS” w Żabiej Woli

Związek Dużych Rodzin ,,Trzy Plus” powstał jako oddolna inicjatywa rodzin wielodzietnych, mająca na celu reprezentowanie swoich członków wobec władz publicznych, dla wyrównania szans obywateli wychowujących dzieci oraz uwzględnienia wartości pracy opiekuńczej i wychowawczej kobiet w domu. ZDR 3+ chcąc być reprezentantem rodzin stara się uświadomić całemu społeczeństwu, że sprawiedliwe i korzystne dla rodzin rozwiązania są warunkiem rozwoju naszej ojczyzny. Koło Związku Dużych Rodzin ,,Trzy Plus” w Żabiej Woli powstało 24 stycznia 2011 r.

 • ULKS Józefina

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Józefina"

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JÓZEFINA”, który działa na terenie powiatu Grodziskiego oraz Piaseczyńskiego od października 2008 roku, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 • Logo AS Żabia Wola

Stowarzyszenie "Akademia Sportu Żabia Wola"

Stowarzyszenie "Akademia Sportu Żabia Wola", które zostało utworzone w grudniu 2013 r. jest zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w  jego statucie. Stowarzyszenie stawia sobie za cel rozwój zdrowego trybu życia i sportu na terenie Gminy Żabia Wola.

 • RekinTeam

Uczniowski Klub Sportowy "Rekin Team"

Rekin Team jest grupą Rodziców Uczniów ze szkoły w Ojrzanowie działających od 2017 roku organizując, w ramach CIS Ojrzanów i SP im. Stefanii Dziewulskiej nieodpłatne, pozalekcyjne zajęcia sportowe ze Sztuk Walki: Taekwondo ITF, Boks, Koluchstyl i Samoobrony dla dzieci i dorosłych mieszkańców naszej gminy.

 • logo

Stowarzyszenie Żabiowolska Rada dla Przyszłości

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony interesów mieszkańców Gminy Żabia Wola, poprawy jakości życia mieszkańców, pracy nad planem zagospodarowania i rozbudowy Gminy

 • logo kgw

Koło Gospodyń Wiejskich Żelechów

Kontakt:
Koło Gospodyń Wiejskich Żelechów
adres: ul. Chełmońskiego 21, 96-321 Żelechów
tel. +48 691191814

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00