Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Urządzenia melioracyjne
 • Urządzenia melioracyjne

Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli

adres siedziby: Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
NIP: 529-16-19-094
REGON: 750114496

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli

 • Stanisław Folwarski – Przewodniczący Zarządu
 • Bogdan Bęza – Zastępca Przewodniczącego
 • Krzysztof Stasiak – Sekretarz Zarządu
 • Elżbieta Hajdacka – Członek Zarządu
 • Andrzej Radziak – Członek Zarządu
 • Waldemar Leśniak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli -wybrana w dniu 05.04.2018 r.:

 • Krzysztof Perzyna – Przewodniczący Komisji
 • Tadeusz Gołębiewski – Członek Komisji
 • Tomasz Malinowski – Członek Komisji

Działalność i finansowanie Gminnej Spółki Wodnej:

Spółka wodna to podmiot typu non-profit działający na podstawie uchwalonego Statutu zgodnie z ustawą Prawo wodne. Jej głównym celem jest zaspokajanie wskazanych w ustawie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na terenach objętych działalnością Spółki. Wykonywanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii drenarskich możliwe jest przy wsparciu finansowym pochodzącym z wpływów ze składek Członków Spółki Wodnej oraz pozyskiwanych dotacji z budżetu państwa: Urzędu Gminy Żabia Wola, Starostwa Powiatu Grodziskiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

Zgodnie z podjętą Uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wysokości składki na Gminną Spółkę Wodną w Żabiej Woli obowiązującej w 2020 r. należność za konserwację rowów i urządzeń drenarskich według powierzchni zmeliorowanej  za działki do 1 ha w wysokości 50,00 zł oraz proporcjonalnie od 1 ha dla rolników w wysokości 40,00 zł.

Rachunek bankowy do wpłat:
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
Nr rachunku :  20 9291 0001 0210 0744 2000 0010

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-05-21 09:35
 • zmodyfikował: Michał Wojciul
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 09:14

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00